Han er Sørlandsgaloppens far

Han er Sørlandsgaloppens far

81 år gamle Kristian Omestad var en av initiativtakerne til Sørlandsgaloppen. Han er fortsatt aktiv i Kristiansand Orienteringsklubb og ser ikke bort fra at han stiller til start i Sørlandsgaloppen 2016.
- Forløperen var «Nordsjøkarusellen» ,et 6-dagers karuselløp rundt kysten av Sør-Norge der løpene var spredd fra Drammen til Voss, forteller Omestad. Avstandene ble store, og mange hadde problemer med å komme seg fra løp til løp.
 
50 år siden
Omestad var med i kretsstyret i Vest-Agder Orienteringskrets på den tiden, og dro i gang diskusjonen om å arrangere et større løp på Sørlandet. - Det var full oppslutning i kretsen. men kanskje litt mer lunkne reaksjoner i Aust-Agder og Telemark, forteller Omestad som sammen med andre o-ledere klarte å ordne arrangører på Høydalsmo, i Vinje, Gjerstad, Arendal, Iveland og Høvåg til den aller første Sørlandsgaloppen i 1965.
- Det betyr at det i år er 50 år siden første "Galopp", årets blir den 51. i rekken, mens Sørlandsgaloppen 2016 blir "Galopp" nummer 52, sier o-veteranen som liker å ha orden på tall og fakta etter et yrkesliv som regnskapsmann i diverse større firmaer.
 
4300 deltakere
Sørlandsgaloppen 1965 samlet ca 350 deltakere. Året etter økte tallet til nærmere 500, og deretter gikk det bare en vei i mange år. - Toppen ble nådd i 1982 med ca 4300 deltakere, forteller Omestad som også minnes løpene i 1984 med ca 3900 deltakere.
Han er ikke i tvil om at Sørlandsgaloppen har hatt stor betydning for at det ble en kraftig oppsving i o-sporten i landsdelen. Og ikke minst bidratt til at klubbene er blitt flinke til å samarbeide på tvers av klubbgrenser.
 
Gode minner
Mange gode minner har han fra de mange "Galoppene" han har vært med på å arrangere og selv delta i. Og noen minner er kanskje ikke like gode, som for eksempel da arrangørklokka allerede andre året gikk alt for fort. - Løperne fikk nok ikke riktige sluttider, men plasseringen fikk vi nok til, sier han og minnes også den gangen latrinestokken brøt sammen på Vatnestraum og en deltaker havnet midt oppi elendigheten. - Vi fikk spylt vedkommende i skolens dusjer, men det var nok ingen hyggelig opplevelse for henne, minnes han.
 
Dyreparken
Men de aller, aller fleste minnene fra Sørlandsgaloppen er gode, understreker Omestad. - Kombinasjonen ferie på Sørlandet og deltakelse i o-løp viste seg å slå godt an. Og det håper jeg selvsagt skjer også i 2016 når Sørlandsgaloppen er tilbake i Kristiansands-distriktet, sier han og kan ikke forstå annet enn at kombinasjonen med ferie, besøk i Dyreparken og spennende o-løpsutfordringer burde være midt i blinken for mange flere norske og utenlandske o-familier.
 
Trykt program
Og selv om 81-åringen er høyst oppegående på det digitale området, har han en kjepphest når det gjelder å nå frem til deltakerne. - Jeg skulle ønske at arrangørene tok seg bry og kostnader ved å trykke et program for Sørlandsgaloppen. Det er flott med alt som ligger på nettet, men det er noe håndfast og konkret og få et trykt program i lagsposen, sier Omestad og legger på bordet det 20 sider store programmet for 1965-galoppen.
 
 
 
 

Kommentarer

Thank you for your posts! Very interesting!https://ip19216801.org/192-168-l-0 

Truly I appreciate the effort you done to share the information. The topic now I found keep on effective to the matter which I continued exploring for a long time you can also get help through https://quickassignmenthelp.co.uk/write-my-assignment/ . thanks for sharing that’s  post.

It's very helpful article you have done here i really appreciated for your work. if you suggest me any professional http://www.click2assignment.co.uk/assignment-writing-service.php . are you interested to help me to find out the writer. you thing so why i am saying you because you have to done this article perfectly.

Great informative site. I'm really impressed after reading this blog post. http://quickhelpassignment.blogspot.com I really appreciate the time and effort you spend to share this with us! I do hope to read more updates from you.

Well at this age he looks fit enough its a great sign this old chap still seems fresh and always aims to give some best insight http://www.essaycampus.co.uk/ Essay Editing and Proofreading, have guided me here, good to read this amazing post.

The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline. https://www.uaefreezone.xyz/ 

   I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.        <a href="http://www.wordsdoctorate.com/phd/">thesis Writing Service</a>

The blog article very surprised to me! Your writing is good. In this I learned a lot! Thank you!http://www.wordskshetra.com/mergers/

He has numerous great recollections from the many "Galoppes" he has taken an interest in orchestrating and notwithstanding partaking in. What's more, a few recollections may not be in the same class as, for instance, when the coordinator's watch as of now went too quick in the second year. "The sprinters did not have the right end times, but rather we presumably got the area," he stated and furthermore recollected when the toilet stick separated at Vatnestraum and a member wound up amidst wretchedness. www.GroovyEssays.co.uk

The blog article exceptionally amazed to me! Your written work is great. In this I took in a considerable measure! Much obliged to you and I read this article. I think You put a lot of push to make this article. I value your work.Still:http://www.essayhelppros.co.uk/ 

A learning objective is a short explanation of the objectives and destinations that understudies should know or have the capacity to try after a lesson. A learning objective is a short proclamation of the objectives and goals that understudies should know or have the capacity to try after a lesson.<a href="https://www.dissertationempire.co.uk/buy-dissertation/">Buy Dissertation</a> 

Thanx For Sharing Such Useful Post Keep It Up. https://nursingassignment.com/​ 

Things Are Very Open And Intensely Clear Explanation Of Issues. Was Truly Information. Your Website Is Very Beneficial. https://oshelponline.xyz/  

História muito inspiradora, parabéns. Nick de https://investimentoesportivo.net/trader-esportivo/

I couldn't find your website Pickthewriter.com on my server. Guess there is some server error. When will it be resolved? Plz inform asap.

A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming..<a href="http://www.folienstuebli.ch">Autofolierung Schaffhausen</a>  

Leave Your Comment

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.