Klasser og løyper

Klasser og løyper

Klasser og løyper

Klasseoppsett er vist under. Løypelengder / tider er foreløpig veiledende.

Klasse

Løype

Nivå

Sprint  

7.7

Mellom 8.7

Lang 9.7

Mellom 10.7

H21

1

A

12–15 min

4,0 km

7,2 km

4,1 km

H17-20, H35

2

A

12–15 min

3,8 km

5,9 km

3,8 km

H40, D21

3

A

12–15 min

3,4 km

5,7 km

3,6 km

H45 D35, D17-20

4

A

12–15 min

3,3 km

5,3 km

3,5 km

H50, D40, D45

5

A

12–15 min

2,9 km

4,6 km

3,2 km

H17AK, Åpen A. Fri start

6

A

12–15 min

2,7 km

3,6 km

2,7 km

H55, H15-16, D50

7

A

12–15 min

2,7 km

4,3 km

2,6 km

H60, D15-16

8

A

12–15 min

2,4 km

4,1 km

2,5 km

H70, D60, H65, D55,

9

A

12–15 min

2,2 km

4,0 km

2,3 km

D17AK, D45AK, H45AK. Fri start

10

A

12–16 min

2,1 km

3,3 km

2,0 km

H13-14, D13-14

11

B

10-12 min

1,8 km

3,2 km

2,1 km

H17B, D17B, Åpen B, H15-16B, D15-16B. Fri start

12

B

12–15 min

1,8 km

4,0 km

2,7 km

H75, H80, D65, D70, D75, D80

13

A

10-12 min

1,8 km

3,0 km

1,9 km

H17C, D17C, Åpen C. Fri start

14

C

12–15 min

1,6 km

3,6 km

2,6 km

H13-16C, D13-16C. Fri start

15

C

10-12 min

1,7 km

3,0 km

2,0 km

H11-12, D11-12, H-10,
D-10.
Fri start

16

C

10-12 min

1,7 km

2,8 km

1,7 km

H13-16N, H17N, D13-16N, D17N. Fri start

17

N

10-12 min

1,9 km

2,7 km

1,9 km

H10-12N, D10-12N. Fri start

18

N

10-12 min

1,5 km

2,1 km

1,4 km

N-Åpen. Fri start

19

N

8-10 min

1,7 km

1,9 km

1,3 km

 

Direkteløyper

Det vil være direktepåmeldingsløyper alle løpsdagene. Åpen A, B, C og N.

 

Småtroll

Start fra arena alle dager. Avgift NOK 30,- pr. dag. Egen premiering.

 

 

 

 

 

Velkommen til Sørlandsgaloppen 2016!