Her skal løpene gå

Kartutsnittet viser de tre løpsområdene i Sørlandsgaloppen 2016-

Her skal løpene gå

Det er typisk kystnært sørlandsterreng der de tre siste løpene i Sørlandsgaloppen 2016 skal gå. Alle med utgangspunkt og mål på Høvåg skole, midt mellom Lillesand og Kristiansand.

Prologen går som kjent i Lillesands gater og vakre parker, deretter står Høvåg for tur. Som dere ser av kartet er det vann på mange kanter av løpsområdene og derfor ikke lange veien for å få seg et friskt bad etter løpene.

Det er tre forskjellige kart som skal brukes, Eidjord, Hæstad og Åmland, alle kartene enten nytegnet eller solid revidert. Her følger noen stikkord om de tre terrengene:

Eidjord:

Middels kupert og detaljrikt terreng med blandingsskog bestående av i hovedsak eik og furu. Lite grøntområder og generelt god løpbarhet. Innslag av kulturmark og noen mindre myrer. En del stier og veier i området.

Hæstad og Åmland:

Lett kupert terreng med blandingsskog bestående av hovedsakelig furu og eik. Kollepartier med veldig god løpbarhet og søkk / myrområder med nedsatt løpbarhet.  Innslag av ulike typer kulturmark. Stedvis mye stier og veier.

 

Leave Your Comment

Logg inn for å skrive kommentarer