PM for løp 2-4

PM for løp 2-4

Sørlandsgaloppen 2016 – dag 2, 3 og 4

Fredag 8.juli, lørdag 9., og søndag 10. juli 2016

PM

Birkenes IL, IL Høvdingen, Kristiansand orienteringsklubb, SSK Oddersjaa, OK Sør, Søgne- og Songdalen orienteringsklubb og Vindbjart IL ønsker løpere og publikum velkommen til dag 2, 3 og 4 i årets Sørlandsgalopp!

Arena: Arena er Høvåg skole.

Parkering: Den er lokalisert sør for arena langs eller ut fra FV 221. De som kommer vestfra (Kristiansand) følger FV 401 fra Rona til Indre Årsnes og følger FV 221 sørover herfra. Det er merket fra Indre Årsnes – kryss FV 401 / 221. Man kjører da forbi Arena Høvåg. De som komme østfra (Lillesand) kjører FV 401 fra Vallesverd til Indre Årsnes. Derfra er det merket sørover på FV 221 forbi arena Høvåg. De som kommer fra O-camp Skottevig kjører nordover langs FV 221 til skilting for parkering. Det vil være fra 200 – 1000 meter å gå på fast underlag fra parkering til Arena

Kart fredag: «Åmland». Revidert 2015/2016. Målestokk 1:7500. Ekvidistanse 5 meter.   

Kart lørdag: «Eidjord». Utgitt 2016. Målestokk 1:7500. Ekvidistanse 5 meter.

Kart søndag: «Hæstad». Revidert 2015/2016. Målestokk 1:7500. Ekvidistanse 5 meter.   

Terreng fredag: Sørlandsterreng med lite kupering og for det meste god løpbarhet. Stort sett åpen skog, men partier med tettere vegetasjon og enkelte hogstfelt forekommer. Innslag av stier og kulturmark. De lengste løypene kommer inn i et mer småkupert parti med mer detaljer, noe lavere løpshastighet og mer krevende detaljorientering. Løypene fredag vil passere enkelte hager og hustomter. Disse er markert med vanlig tegn for tomtegrunn og er forbudte områder. Jorder som er forbudt å løpe på er markert med lilla skravur på løpskartet.

Terreng lørdag og søndag: Relativt flatt terreng med blandingsskog bestående hovedsakelig av furu og eik. Innslag av ulike typer kulturmark. Områder med veldig god løpbarhet og noen områder med nedsatt løpbarhet . Løypene passerer enkelte hager og hustomter, disse er markert med vanlig tegn for tomtegrunn på kartet og er forbudte områder. Jorder som er forbudt å løpe på, er markert med lilla skravur på løpskartet. Blå pytter på kartet er normalt tørre om sommeren på Sørlandet. Terrenget er frodig og stedvis er det høy blåbærlyng. Nå midt på sommeren kan derfor noen stier være vanskelig å se.

Start fredag: Alle klasser har samme start. Det er 750 meter til start i retning nordover langs FV 221. Det er merket med gul /sort merkebånd. Første ordinære start er kl. 1400. Klasse N-Åpen kan starte fra kl. 1300. Øvrige klasser med fristart kan starte fra kl. 1330. Siste starttidspunkt er kl. 1600.

Start lørdag: Alle klasser unntatt N-Åpen har samme start. Det er 1400 meter til start i retning nordover langs FV 221. Det er merket med gul / sort merkebånd. Første ordinære start er kl. 1100. Klasse N-Åpen har start fra ballbingen på arena og kan starte fra kl. 1000. Øvrige klasser med fristart kan starte fra 1030. Siste starttidspunkt er kl. 1300.

Start søndag: Alle klasser unntatt N-Åpen har samme start. Det er 700 meter til start i retning sørover langs FV 221. Det er merket med gul /sort merkebånd. Første ordinære jaktstart er kl. 1100. klasse N-Åpen har sin start rett sør for Høvåghallen og det er 200 meter å gå i retning sørover langs FV 221 og merket med gul / sort merkebånd. Klasse N-Åpen kan starte fra kl. 1000. Øvrige klasser med fristart kan starte fra kl. 1030. Siste starttidspunkt er kl. 1300.
Se nedenfor om  jaktstart

Fredag er det ingen startpost. Lørdag og søndag er det startpost i alle løyper (ingen stempling).

Alle N-klasser, D/H -10, D/H 11-12 og D/H 13-16 C får sine kart utlevert i løpskontoret. 

Opprop ved start – 3 minutter før starttidspunkt i henhold til startliste.

Alle løpere må bære startnummer. Det samme startnummeret skal brukes i alle løp i Sørlandsgaloppen 2016. For lag som ikke hadde løpere torsdag, så ligger startnummer i lagsposen som fås i løpskontoret. Startnummeret tåler ikke vaskemaskin.

Det er løse postbeskrivelser på start for alle klasser unntatt klassene som tilhører løypene 17, 18 og 19.

Jaktstart søndag: Sammenlagttid for de tre første løpene bestemmer startrekkefølge og starttidspunkt. Den som har kortest sammenlagttid starter først. Øvrige løpere starter tilsvarende bak som tidsforskjell i sammenlagttid for de tre første løpene tilsier. Løpere med sammenlagttid mer enn 20 minutter bak leder går ut i fellesstart 25 minutter bak leder.  De som ikke har 3 godkjente løp forut for jaktstart går også ut på fellesstart. Det er jaktstart i alle A-klasser (unntatt AK-klasser) fra D/H 13-14. Det er ikke jaktstart i N-, B-, C- eller AK-klasser, dvs klasser med fristart og direktepåmeldingsløyper.
Starttider for de ulike klassene med jaktstart vises med oppslag på samlingsplass lørdag 9.juli, og på vår nettside samme ettermiddag

Tidtaking / postkontroll: Stemplingskontroll og tidtaking skjer med «vanlig» Emit brikke (ikke Emitag) i alle klasser. Kontroller på startlisten at brikkenummeret er korrekt. Løperen er selv ansvarlig for at brikkenummeret er korrekt. Hvis feil brikkenummer – kontakt løpskontor for å få rettet opp dette.  Backup-lapper finnes på start og er frivillig å bruke. Det skal stemples på målpost ved mållinjen.

Maksimaltid er i henhold til NOF sine konkurranseregler og 90 minutter for mellomdistansene fredag og søndag, samt 180 minutter for langdistansen lørdag.

Leiebrikker leveres tilbake til løpskontor når løper har gjennomført alle sine løp. Manglende innlevering av leiebrikke belastes klubben med kr. 600,-.

GPS tracking fredag: Løpere i klassene D15-16 og H15-16 skal løpe med GPS sendere denne dagen. Det er frivillig om man vil løpe med GPS sender.  De som ikke ønsker å løpe med GPS bes gi beskjed til arrangøren om dette så tidlig så mulig, slik at vi kan tilby tjenesten til andre.  Dersom det er flere enn 30 startende i hver av klassene, vil enhetene bli fordelt til de 30 sist startende i klassen.  Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.

GPS tracking lørdag: Løpere i klassene D17-20 og H17-20 skal løpe med GPS sendere denne dagen. I utgangspunktet vil våre 60 enheter bli fordelt med 30 stk i hver klasse. Disse 30 enhetene fordeles til de 10 beste (sammenlagttid etter dag 1 og dag 2) og de 20 sist startende i klassen (som ikke inngår blant de 10 med best sammenlagttid). Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.

GPS tracking søndag: I jaktstarten er det de 10 beste løperne i hver av de 6 klassene (best sammenlagttid etter de 3 første løpene) som løper med GPS sendere.

Tracking vil bli vist live på arena ved speakertårn, samt lagt ut på https://loggator.com/recent_events etter løpet.

Poengstrekk: Følgende strekk inngår som poengstrekk:

 Eks: 9 – 10 betyr strekk mellom post 9 og post 10.

Klasser, løypenivå og løypelengder:

Klasse

Løype

Nivå

Sprint 

7.7

Mellom 8.7

Lang 9.7

Mellom 10.7

H21

1

A

2,7km

4,6 km

6,9 km

4,1 km

H17-20, H35

2

A

2,3 km

3,8 km

5,6 km

3,8 km

H40, D21

3

A

2,3 km

3,7 km

5,4 km

3,3 km

H45 D35, D17-20

4

A

2,0 km

3,6 km

5,0 km

3,2 km

H50, D40, D45

5

A

1,9 km

3,2 km

4,4 km

2,8 km

H17AK, Åpen A

6*

A

1,9 km

3,0 km

3,7 km

2,7 km

H55, H15-16, D50

7

A

1,9 km

2,8 km

4,0 km

2,5 km

H60, D15-16

8

A

1,7 km

2,6 km

3,8 km

2,3 km

H70, D60, H65, D55,

9

A

1,6 km

2,2 km

3,8 km

2,0 km

D17AK, D45AK, H45AK

10*

A

1,7 km

2,6 km

3,2 km

2,1 km

H13-14, D13-14

11

B

1,7 km

2,2 km

3,1 km

1,8 km

H17B, D17B, Åpen B, H15-16B, D15-16B

12*

B

1,7 km

2,2 km

3,6 km

1,8 km

H75, H80, D65, D70, D75, D80

13

A

1,6 km

2,0 km

2,6 km

1,9 km

H17C, D17C, Åpen C

14*

C

1,8 km

2,1 km

3,3 km

1,8 km

H13-16C, D13-16C

15*

C

1,7 km

2,0 km

2,7 km

1,6 km

H11-12, D11-12, H-10,
D-10

16

C

1,8 km

2,0 km

2,5 km

1,7 km

H13-16N, H17N, D13-16N, D17N

17*

N

1,7 km

1,9 km

2,6 km

1,9 km

H10-12N, D10-12N

18*

N

1,7 km

1,3 km

2,0 km

1,6 km

N-Åpen

19*

N

1,7 km

1,4 km

1,4 km

1,5 km

 

  • = fristart løyper / klasser

Klassene N-Åpen og D/H -10 er uten rangering.

Premiering:

12 år og yngre:      .

Alle får premie alle fire dager. Ingen sammenlagtpremiering.

Premiering umiddelbart etter målgang.

13 – 16 år:

D/H 17-20 AL:         .

Premie til de tre beste på dag 1 – 3. Siste dagen 1/3 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

Øvrige A-klasser:

Ingen premiering dag 1 - 3. Siste dagen 1/8 sammenlagtpremiering.

Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

AK, C og N klasser, 17 år og eldre:

Ingen premiering dag 1 – 3.. Siste dagen sammenlagtpremiering til sammenlagtvinnere. Premiering når alle løpere i klassen er i mål

 

Direktepåmelding: Direktepåmelding fram til kl. 1430 fredag og 1130 lørdag og søndag ved Løpskontoret. Siste starttid er henholdsvis kl. 1600 og 1300. Det tas forbehold om nok kart.

Væske: Lørdag er det en felles væskepost for samtlige løyper, samt en ekstra væskepost for de lengste løypene. Alle dager vann og saft ved mål.

Småtroll: Småtroll er plassert rett utenfor ballbingen. Det er egen småtrollløype. Deltakeravgift kr. 30,- og premier til alle.

Barneparkering: Barneparkering er plassert inne i ballbingen. Minimumsalder: 2 år. Ingen avgift. Barneparkeringen er kun tiltenkt benyttet mens foresatte deltar i konkurransen.

Toaletter: Det er toaletter i Høvåghallen (inngang fra vest) og på skolen (inngang ved siden av matservering). Det er ikke tillatt å gå inn med o-sko med pigger! Det er ikke toaletter ved start.

Dusj: Det er dusj i Høvåghallen (inngang fra vest). Det er ikke tillatt å gå inn med o-sko med pigger!

Salg av sportsutstyr: Trimtex har eget stort salgstelt på arena.

Salg av mat og drikke: Det selges mat og drikke på samlingsplass med fokus på sunne og lokale råvarer. Det henstilles til å benytte kontanter, men det er bankterminal tilgjengelig og en betalingsløsning via Sping.

Løpsleder: Nils G. Gjelsten

Løypelegger fredag: Eirik Martens Svensen

Løypeleggere lørdag og søndag: Svein Wigemyr og Jarle Ausland

Løypekontrollør fredag: Jostein Moe

Løypekontrollør lørdag: Christine Mikkelsen

Løypekontrollør søndag: Nils Eddie Hæstad

Teknisk delegert: Harald Eik

Jury: Signe Astrup Arnesen, Heming, Geir Bråthen, Vegårshei og Kari Timenes Laugen, Imås.

 

 

 

Velkommen til O-løp i Høvåg!